Naši advokati Vam nude

Ugovori o nepokretnostima

Pronalaženje najpovoljnijeg rešenja za klijente, sastavljanjem: predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o zakupu, ugovora o doživotnom plodouživanju, anekse ugovora i sve vrste ugovora u vezi sa nekretninama.

Katastar nepokretnosti

Naši advokati Vam mogu pomoći i zastupati Vas pred nadležnom službom za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, upisom prava plodouživanja, uspostavljanjem, upisom ili brisanjem hipoteke ili kakvih drugih tereta.

Stanarsko pravo i otkup stanova

Nosilac ste stanarskog prava ili ste zaštićeni stanar? Imate pitanja u vezi sa otkupom državnog ili društvenog stana? Slobodno nas kontaktirajte da Vam pomognemo u rešavanju Vaših problema.

Legalizacija

Pribavljanje potrebne dokumentacije koja je potrebna za legalizaciju vaših objekata:

Dokumentacija potrebna za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat/deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole.

Naknadno izdavanje upotrebne dozvole za objekte koji se koriste bez upotrebne dozvole.

Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama

Vrlo često vlasnici stanova susreću se sa problemima sa nesavesnim podstanarima, neizmirenim dugovanjima, a često i sa bespravno useljenim licima. Nekada je ove probleme moguće rešiti samo sudskim putem. Stoga Vam pružamo zastupanje pred sudom u parnicama koje se vode u sporovima oko nepokretnosti, stanarskog prava, zakupa stana itd.

Ukoliko imate bilo koji problem sa stanom u kojem živite, bez obzira da li ste vlasnik stana ili zakupac, ukoliko imate problem sa investitorom, sa komšijom ili vam je potrebna zaštita od smetanja državine, možete se obratiti našim advokatima.

Upis prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke

Zastupanje pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke.

Pravno savetovanje i mišljenje

Pružamo Vam adekvatnu pravnu pomoći savetovanje u pravnim, finansijskim i drugim pitanjima a u vezi sa problemima koji se javljaju u svakodnevnom životu.

Naknada štete

Maksimalna naplata svih vrsta šteta. Ukoliko ste pretrpeli povredu tela, oštećenje zdravlja, imovine ili Vam je na neki drugi način naneta šteta, javite se da nadoknadimo Vašu materijalnu i nematerijalnu štetu.