Za korisnike HouseMan usluga prijavom na oglasnu tablu zgrade dobijate pristup:

  • Informacijama o Vašem ulazu (koje firme su zadužene za popravke i njihovi kontakt telefoni)
  • Godišnjim planovima rada skupštine zgrade
  • Aktuelnim obaveštenjima
  • Možete pratiti tok prijave kvarova
  • Možete prijaviti promenu članova domaćinstva ili kvar
Ukoliko smatrate da i Vaša zgrada zaslužuje najbolju uslugu, kontaktirajte nas